رئیس گلوله انتقال بهداشت فلسطین نوجوان

رئیس: گلوله انتقال بهداشت فلسطین نوجوان صهیونیست بین الملل فلسطین

اجرای پروژه تصفیه‌خانه کرمانشاه پرسشها زیست‌محیطی را برطرف می‌کند

احداث تصفیه‌خانه شهر بخش بزرگی از پرسشها آب و فاضلاب را در مناطقی از جمله قره‌سو و آبشوران برطرف می‌کند. به گزارش گروه استان های باشگاه..

ادامه مطلب