رئیس گلوله انتقال بهداشت فلسطین نوجوان

رئیس: گلوله انتقال بهداشت فلسطین نوجوان صهیونیست بین الملل فلسطین

گت بلاگز عکس خبری مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال ۹۶

طبق روال هر سال، چهارشنبه سوری مصدومانی داشته است که طبق اعلام مراکز رسمی تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه سوری امسال تا این لحظه 1722 تن مصدوم شده است و چهار نفر ن

مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال ۹۶

مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال ۹۶

عبارات مهم : حوادث

طبق روال هر سال، چهارشنبه سوری مصدومانی داشته است که طبق اعلام مراکز رسمی تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه سوری امسال تا این لحظه 1722 تن مصدوم شده است و چهار نفر نیز فوت کرده اند که از میان چهار فوتی، دو مورد مربوط به روزهای گذشته است که در پایتخت کشور عزیزمان ایران و زنجان رخ داده بود و دو فوتی امشب هم در کرج و اردبیل ثبت شده است است.

مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال ۹۶

طبق روال هر سال، چهارشنبه سوری مصدومانی داشته است که طبق اعلام مراکز رسمی تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه سوری امسال تا این لحظه 1722 تن مصدوم شده است و چهار نفر ن

مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال ۹۶

طبق روال هر سال، چهارشنبه سوری مصدومانی داشته است که طبق اعلام مراکز رسمی تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه سوری امسال تا این لحظه 1722 تن مصدوم شده است و چهار نفر ن

مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال ۹۶

ایسنا

واژه های کلیدی: حوادث | زنجان | اردبیل | مصدومان | چهارشنبه سوری | چهارشنبه آخر سال | عکس خبری

مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال ۹۶

مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال ۹۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog