رئیس گلوله انتقال بهداشت فلسطین نوجوان

رئیس: گلوله انتقال بهداشت فلسطین نوجوان صهیونیست بین الملل فلسطین

گت بلاگز اقتصادی قیمت مرغ تازه در میادین میوه و تره بار

مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی مطابق مشخصات درج شده است در ستون بسته بندی ( سینی/بشقاب یکبار مصرف و روکش استرچ فیلم) ( تخلیه کامل مکانیزه ،

قیمت مرغ تازه در میادین میوه و تره بار

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، قیمت مرغ تازه در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

عنوان

مصوب

مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)

قیمت مرغ تازه در میادین میوه و تره بار

63,900 ریال

مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی مطابق مشخصات درج شده است در ستون بسته بندی ( سینی/بشقاب یکبار مصرف و روکش استرچ فیلم) ( تخلیه کامل مکانیزه ، به وسیله خط کشتار نوع 2 )

74,000 ریال

مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی (سینی/بشقاب یکبار مصرف و روکش استرچ فیلم)

مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی مطابق مشخصات درج شده است در ستون بسته بندی ( سینی/بشقاب یکبار مصرف و روکش استرچ فیلم) ( تخلیه کامل مکانیزه ،

65,000 ریال

مرغ کامل تازه ، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) با چاپ عبارت طول دوره پرورش 27 تا 35 روزه برروی کیسه نایلون

65,900 ریال

مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی مطابق مشخصات درج شده است در ستون بسته بندی ( سینی/بشقاب یکبار مصرف و روکش استرچ فیلم) ( تخلیه کامل مکانیزه ، به وسیله خط کشتار نوع 2 ) باچاپ عبارت طول دوره پرورش 27 تا 35 روزه بر روی محصول

76,000 ریال

مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی (سینی/بشقاب یکبار مصرف و روکش استرچ فیلم)با چاپ عبارت طول دوره پرورش 27 تا 35روزه بر روی محصول

قیمت مرغ تازه در میادین میوه و تره بار

67,000 ریال

انتهای پیام/

عبارات مهم : بشقاب

واژه های کلیدی: بشقاب | محصول | یکبار مصرف | قیمت مرغ تازه در بازار | اخبار اقتصادی | نبض بازار | نرخ مرغ کامل تازه |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog