رئیس گلوله انتقال بهداشت فلسطین نوجوان

رئیس: گلوله انتقال بهداشت فلسطین نوجوان صهیونیست بین الملل فلسطین

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی افزایش حقوق نمایندگان صحت ندارد

یک عضو فراکسیون امید عنوان زیاد کردن ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان را رد کرد و گفت که چنین چیزی صحت ندارد و شایعه‌ای بیش نیست.

افزایش حقوق نمایندگان صحت ندارد

افزایش حقوق نمایندگان صحت ندارد

عبارات مهم : افزایش

یک عضو فراکسیون امید عنوان زیاد کردن ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان را رد کرد و گفت که چنین چیزی صحت ندارد و شایعه ای بیش نیست.

محمدرضا بادامچی در گفت وگو با ایسنا، در تصویر العمل به انتشار اخباری راجع به زیاد کردن ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان گفت: چنین چیزی وجود ندارد و از اساس شایعه هست. ما این عنوان را تکذیب می کنیم، چون واقعیت ندارد.

وی ادامه داد: روز گذشته نیز آقای افراشته معاون اجرایی مجلس در جلسه کمیسیون اجتماعی حضور داشت و در این باره توضیح داد که چنین چیزی وجود نداشته و حتی از روزنامه همشهری جهت انتشار چنین موضوعی گلایه داشت چون اصلا صحت ندارد و از اساس نادرست است.

افزایش حقوق نمایندگان صحت ندارد

واژه های کلیدی: افزایش | انتشار | روزنامه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog