رئیس گلوله انتقال بهداشت فلسطین نوجوان

رئیس: گلوله انتقال بهداشت فلسطین نوجوان صهیونیست بین الملل فلسطین

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی حق‌اولاد ۱۱۱ هزار تومان شد ، تغییر مزدی حداقل‌بگیران کارگری در سال ۹۷

حق اولاد کارگری طبق آخرین مصوبه نشست شورای‌عالی کار جهت فرزندان زیر 18 سال 111 هزار و 414 تومان پرداخت خواهد شد.

حق‌اولاد ۱۱۱ هزار تومان شد ، تغییر مزدی حداقل‌بگیران کارگری در سال ۹۷

تغییر مزدی حداقل بگیران کارگری در سال ۹۷/ حق اولاد ۱۱۱ هزار تومان شد

عبارات مهم : فرزند

حق اولاد کارگری طبق آخرین مصوبه نشست شورای عالی کار جهت فرزندان زیر 18 سال 111 هزار و 414 تومان پرداخت خواهد شد.

به گزارش فارس، شورای عالی کار در آخرین نشست خود در سال 1396 حداقل دستمزد ماهانه کارگران جهت 30 روز کاری را یک میلیون و 114 هزار و 140 تومان تعیین کرد، ولی میزان زیاد کردن دستمزد سایر سطوح مزدی یعنی شاغلانی که بیش از حداقل حقوق (930 هزار تومان) دریافتی داشتند، به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شده است است.

حق‌اولاد ۱۱۱ هزار تومان شد ، تغییر مزدی حداقل‌بگیران کارگری در سال ۹۷

بر اساس این گزارش، حق مسکن 40 هزار تومان و بن نقدی کارگری همان رقم 110 هزار تومان مورد توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گرفت.

طبق مصوبه ای که شورای عالی کار داشت، حق اولاد جهت هر فرزند زیر 18 سال 111 هزار و 414 تومان و به نسبت جهت هر تعداد فرزند این میزان افزوده می شود.

حق اولاد کارگری طبق آخرین مصوبه نشست شورای‌عالی کار جهت فرزندان زیر 18 سال 111 هزار و 414 تومان پرداخت خواهد شد.

بنابراین حداقل حقوق دریافتی جهت یک فرد متاهل که دارای یک فرزند زیر 18 سال هست، با احتساب حق مسکن و بن نقدی به یک میلیون و 375 هزار و 554 تومان رسید و همین طور حداقل حقوق جهت افراد مجرد یک میلیون و 264 هزار و 140 تومان پرداخت خواهد شد.

به گزارش فارس، حداقل دستمزد روزانه با زیاد کردن حدود 4 هزار تومان به 37 هزار و 138 تومان رسید.

بنابر این گزارش، باید دید که شورای عالی کار در نخستین نشست خود در سال 97 چه میزان افزایشی جهت سایر سطوح مزدی تعیین و ابلاغ خواهد کرد.

حق‌اولاد ۱۱۱ هزار تومان شد ، تغییر مزدی حداقل‌بگیران کارگری در سال ۹۷

البته پیش از این آینده نگری هایی جهت میزان زیاد کردن مزد سایر سطوح مزدی از زیاد کردن 12 تا 15 درصدی انجام شده، ولی کارفرمایان پیشنهاد کردند که سایر سطوح علاوه بر زیاد کردن 8.3 دهم درصدی روزانه 33 هزار و 335 ریال دریافت کنند.

اما نمایندگان کارگری زیاد کردن 12 درصدی دستمزد سایر سطوح را علاوه بر روزانه 24 هزار و 188 ریال را پیشنهاد کرده اند.

حق اولاد کارگری طبق آخرین مصوبه نشست شورای‌عالی کار جهت فرزندان زیر 18 سال 111 هزار و 414 تومان پرداخت خواهد شد.

واژه های کلیدی: فرزند | دستمزد | میلیون | کارگری | فرزندان | حداقل دستمزد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog